• Sınır Tespiti – Aplikasyon
• Parselin Yerinde Gösterilmesi
• Teknik Uygulama Sorumluluğu
• İmar Planı Uygulamaları
• Yola Terk – İhdas
• İfraz – Tevhid
• Plankote
• Sayısal Halihazır Harita Yapım İşi
• Vaziyet Planı – Bağımsız Bölüm Planı
• Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
•Totem (Tabela) Ölçüm ve Dosya İşleri
•Kübaj Hesabı